Garantie en klachten

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.

Voor vragen over garantie of een verzoek tot garantie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact. Dit kan per e-mail naar info@schermshop.com, of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling Klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. We proberen teven binnen 1 werkdag contact met u op te nemen betreffende uw verzoek.

Een klacht kan onverhoopt altijd ontstaan. Wij verzoeken u indien u een klacht heeft contact op te nemen met onze klantenservice.Uw klacht kunt u doorgeven aan de afdeling Klantcontact. Dit kan per e-mail naar info@schermshop.com, of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling Klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. We proberen tevens binnen 1 werkdag contact met u op te nemen betreffende uw klacht.